1 May 2016
Điệp Mỹ Linh - Tuyền Linh - Lại Thị Mơ
Nguyễn An Bình - Thiên Lý - Huy Uyên
Võ Công Liêm - Nguyễn Nam An 
Lương Ngọc Thành - Thái Huy Long
Lê Phước Dạ Đăng 


Newly Posted
Music In May 2016

Movie Themes

Nat King Cole

Nguyễn Ánh 9

Prince

10. Cá chết dọc biển từ Hà-Tĩnh xuống Đà-Nẵng

New Writings in May 2016 of
Phạm Vũ Thịnh

1. 
Kiếm pháp Lưu thủy của kẻ háo sắc (Fujisawa Shuhei)

2. Nhật ký ngày gió lớn (Murakami Haruki) Vietnamese painter: Khanh Truong
Polish painter: Teresa Wallis-Joniak
Sculpture with Bronze, Marble or Granite: Pawel Erazmus
Vietnamese photographer: Nguyen Quoc Dung
World biggest statues
Just Published:
1. Bắc Kỳ 
(Short Essays by Nguyễn Tài Ngọc)
2. Huế, Một Thuở Kinh Đô 
(Documentary by Mai Khắc Ứng)
3. Hồ Chí Minh - Chân Dung Một Cuộc Đời 
Ho Chi Minh - A Life (by William J. Duiker)
(Lâm Hoàng Mạnh translates into Vietnamese)
4. Những Lựa Chọn Khó Khăn
Hard Choices (by Hillary R. Clinton) 
(Lâm Hoàng Mạnh translates into Vietnamese)

Coming Soon:
Vietnamese Authors
Tác Giả Việt Nam
(Lê Bảo Hoàng collected)
Donation in April 2016:
 
Dung Tien Le (Saigon, Vietnam)
Hai Tran (Centreville, VA)
A writer (Texas)
Phien V Nguyen (Corona, CA)

Basic Make-upVietnamese Dictionary
Changing Vietnamese Fonts
Learning English Online
Luân Hoán's Poems
...
Many others sites ...
Việt Nam
California
New York

Attention: 
All The Music In This Site Are For Listening Only, Downloading Is Prohibited
Any Question, Please Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Born on October 17, 2009