15 August 2015
Nguyễn An Bình - Võ Công Liêm - Tuyền Linh
Phan Anh - Thái Huy Long - Bùi Nguyên Bằng
Phan Thành Khương - Phạm Cao Hoàng
Nguyễn Thị Giáng Châu - Song Thao 
Nguyễn Huy Côn


1 August 2017
Phạm Cao Hoàng - Võ Công Liêm - Huy Uyên
Dzạ Lữ Kiều - Nguyễn An Bình - Minh Nguyên
La Thụy - Phan Thành Khương - Tuyền Linh
Phương Duy Cường - Nguyễn Nam An 
Nguyễn Như Tâm - Thái Huy Long - Lương Ngọc Thành
Trần Hữu Hội - Nguyễn Huy Côn - Trần Áng Sơn
Hạnh Đàm

Hoàng Nga: Short Stories
Nguyễn Như Tâm & Lại Thị Mơ: Poems & Essays
Lê Thị Châu: Fashion Over 50
Âu Tím: Culture and Entertainment


1. Lên đoạn đầu đài
2. Đời là giấc mơ
3. Một sự cố bức xúc
4. Nghe ngứa lỗ tai
5. Hai tuần sau khi mổ vai
6. Cám ơn hỏi thăm

New Writings in Aug 2017 of
Phạm Vũ Thịnh

1. Đường cây xanh ở Sydney (Murakami Haruki)
2. Kiến pháp Song Yến của kẻ mang tiếng hèn (Fujisawa Shuhei)


 

Ngày nước thế giới 2017

Donation in Aug 2017: 

Anthony Chan (Singapore)
Just Published:
Vietnamese Authors (Tác Giả Việt Nam)
Thần Giao Cách Cảm (truyện dài Nguyễn Quang)
Những Đóa Hoa Tim (thơ Ngọc An)
Phiếm 19 (truyện phiếm của Song Thao)
Idioms and Proverbs Handbook
(English-Vietnamese and Vietnamese-English)Vietnamese painter: Jacklyn Vy Tran
Vietnamese painter: Nguyen Phuc Thinh
Việt Nam
California
New York

Attention: 
All The Music In This Site Are For Listening Only, Downloading Is Prohibited
Any Question, Please Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Born on October 17, 2009