15 July 2015
Phan Anh, Tuyền Linh - Nguyễn Huy Côn
Nguyễn An Bình, Lê Phước Dạ Đăng - Hư Hao
Thái Huy Long - Điệp Mỹ Linh
TA Trần Hữu Hội - Hoàng Xuân Sơn

1 July 2015
Lê Văn Thu - Điệp Mỹ Linh - Luân Hoán
Trần Hoan Trinh - Phan Ni Tấn - Nguyễn Nam An
Tuyền Linh - Lê Thành Chung - Nguyễn An Bình
Huy Uyên - Lương Ngọc Thành - Phan Anh
Khánh Trân - Ngô Thế Vinh - Linh Bảo


Du lịch Moscow, St. Petersburg - Russia, 
và Paris, 18-30 June 2015 - Phần 1, 2, 3, kết cục
Nấu bánh chưng đầu tháng 7
Du Lịch Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản (kết cục)

 

New Writings in July of
Phạm Vũ Thịnh
Socrates Allen (Tôi Tạ Tội)
Đại Bác Armstrong
Thần Đồng Đi Lạc
Người Lùn Nhảy Múa


Basic Make-up
Tái bản Phiếm 1 (Song Thao)
Phiếm 16 (Song Thao)


Donation in June:  Nguyen Van Phien (Corona, CA)
Hope For Kids information


Tiễn Thầy Nguyễn Ngọc Thanh (May 2, 2015)Vietnamese Dictionary
Changing Vietnamese Fonts
Learning English Online
Luân Hoán's Poems
...
Many others sites ...
Việt Nam
California
New York

Attention: 
All The Music In This Site Are For Listening Only, Downloading Is Prohibited
Any Question, Please Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Born on October 17, 2009