1 December 2016

Song Thao - Tuyền Linh - MH Hoài Linh Phương 
Hạnh Đàm - Phan Ni Tấn - Thái Huy Long - Lại Thị Mơ 
Võ Công Liêm - Trần Thiện Hiệp - Lương Ngọc Thành
Trần Yên Hòa - Phan Anh - Cao Mỵ Nhân 
An Phú Vang - Thiên Lý - Lê Phước Dạ Đăng 
Bùi Nguyên Bằng - Nguyễn Như Tâm - Phương Duy 
Luân Hoán - Trần Khánh Liễm - Ngô Thế Vinh

1. Chuyến đi Canada: Toronto, kết cục
2. Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ

New Writings in Dec 2016 of
Phạm Vũ Thịnh

1. Kiếm pháp Phù du của người điên (Fujisawa Shuhei) 

2. Người Đi Vé Ngày (Murakami Haruki)


 


Vietnamese painter: Nguyen Duc Nung
Vietnamese painter: Nguyen Trung
Just Published:
Nhớ Tiếng À Ơi (tập truyện ngắn của Hoàng Quân)
Tìm Lại Tuổi Thơ (thơ của Hạnh Đàm)
Trục Quay Lịch Sử (xã luận chính trị của Nguyễn Hữu Hoạt)


Coming Soon:
Vietnamese Authors (Tác Giả Việt Nam)
Nhớ tiếng À Ơi
Donation in December 2016: 

Nguyen Kim Mai (Farmington, NM)
Nguyen Tuong Lam (Denver, CO)
Gỡ Rối Tơ Lòng
Chuyện Linh Tinh
Lê Thị Châu: Fashion Over 50
Lại Thị Mơ: Gossipy Essays
Âu Tím: Culture and Entertainment


Vietnamese Dictionary
Changing Vietnamese Fonts
Learning English Online
Luân Hoán's Poems
...
Many others sites ...
Việt Nam
California
New York

Attention: 
All The Music In This Site Are For Listening Only, Downloading Is Prohibited
Any Question, Please Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Born on October 17, 2009